Archive for the ‘درباه وبلاگ’ Category

فوریه 26, 2009

آدرس وبلاگ در بلاگ اسپات

Advertisements

فوریه 26, 2009

این وبلاگ با مسئولیت علی یوسفی اداره شده وگردآوری مطالب مربوط به محمد رضا شالگونی را در دستور خود دارد .
در گرد آوری این مجموعه تقدم و تاخر زمانی مطالب منظور نگردیده چراکه امکان پذیر نبود