Archive for the ‘محمد رضا شالگونی ،دهم مهر ماه 88’ Category

متن مصا حبه رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی دهم مهر ماه 88

اکتبر 6, 2009

*… جمهوري اسلامي مجبور است كه رو در روي مردم بايستد. اگر رو در روي مردم بايستد مسلم است كه شكست با حكومت خواهد بود. اين قطعي است!
*اين حوادثي كه در همين چند ماه گذشته اتفاق افتاده نشان ميدهد كه قطب مردم ايران در اين رابطه سه قطبي ( رژيم ، مردم ايران و قدرتهاي خارجي ) چقدر تعيين كننده است. ما بايد به اين مسئله بچسبيم و اين را ول نكنيم.
* واقعيت اين است كه مردم ايران سياست مستقلي دارند. همين چند ماه گذشته يك چيز قشنگي را نشان داده است. آن عبارت از اين است كه چطور ميشود به جمهوري اسلامي ضربه زد بي آنكه بطرف امريكا غلطيد. مبارزات مردم ايران خيلي قشنگ اين را نشان داد. بزرگترين ضربه ممكن بر جمهوري اسلامي در همين چهار ماه گذشته اتفاق افتاد.
*سركوب مدني كه ميليونها آدم را در بر ميگيرد يكي از مشخصات جمهوري اسلامي است. بنا بر اين قوي شدن سپاه خودش برانگيزاننده مردم است … اين نقطه ضعف و بگوشه رانده شدن جمهوري اسلامي است كه سپاه تقويت شده است.
…………………………………………………………………………………………………………  ادامه ….

Advertisements

جدیدترین مصاحبه محمد رضا شالگونی ، دهم مهر ماه 88

اکتبر 3, 2009

جدیدترین مصاحبه محمد رضا شالگونی ، دهم مهر ماه 88 بررسی و تحلیل نشست نمایندگان کشورهای پنج بعلاوه یک از جنبه های گوناگون ،در باره قدرت گیری هر چه بیشتر سپاه پاسداران در معادلات سیاسی کنونی ایران و …..
این مصاحبه را از اینجا گوش کنید