Archive for the ‘مصاحبه با رادیو و تلویزیون راه کارگر’ Category

۲۸ مرداد، روز شوم ائتلاف سه نیروی ارتجاعی روحانیت، سلطنت و امپریالیسم !گفتاری از محمد رضا شالگونی

اوت 19, 2012

۲۸ مرداد، روز شوم ائتلاف سه نیروی ارتجاعی روحانیت، سلطنت و امپریالیسم . ۲۸ مرداد، روز شومی که امیدهای بزرگ مردم ایران را به نابودی کشاند . کودتائی که ۶۰ سال استبداد را بر ایران حاکم کرد. ۵۹ همین سالگرد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، روز کودتای شومی که تلاش ملت ما را برای دست یافتن به حاکمیت خود، به استبداد پایان دهد و در تعیین سرنوشت خود تنها عامل اثرگذارباشد را به نابودی کشاند .

حکومت سیاه اسلامی، محصول حکومت پادشاهی بود
Advertisements

گفتگو با محمد رضا شالگونی در باره نتایج و پیامدهای سرکوب خونین مردم در تاسوعا و عاشورا

ژانویه 2, 2010

برنامه رادیو راه کارگر : روز چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹
– این هامی ترسند و به نظر من حق دارند بترسند,, چرا که می بییند که دریا به حرکت درآمده و مردم شورش کرده اند و آنها جز سرکوب و زیر دست و پا گذاشتن مقدساتشان راهی ندارند.
– یک نظام استبدادی مخصوصا در لحظه ای که مردم را در مقابل خودش می بیند و پایان کار خود را شاهد هست, واقعا به جانور خطرناکی تبدیل می شود؛ جانور زخمی ای که مرگ خودش را می بیند …
– حالا که جلوتر می رویم با قهر عریان هم بیشتر سر و کار خواهیم داشت. مردم ناگزیرند با رژیمی درافتند که برای موجودیتش می جنگد و از هیچ چیزی ابا نمی کند…
– هر چه دامنه جنبش توده ای مردم وسیع تر باشد, رژیم ناتوان تر خواهد شد… بایستی نشان داد که زور کارساز نیست و این را گسترش دامنه جنبش توده ای می تواند نشان دهد… . باید هزینه مبارزه کردن را با گسترش مشارکت مردمی در مبارزات پائین آورد. رژیم سعی می کند تا جنبش مردمی را به جایی بکشد که در نقطه قوتش با آن روبرو شوند و مردم باید نقشه بکشند و آگاهی داشته باشند که در نقطه ضعفش به رژیم حمله کنند. نقطه ضعف رژیم این است که در برابر مردم قرار گرفته است و مردم باید حداکثر به میدان بیایند.
– نکته دیگر عبارت از این است که حالا بایستی مساله ایجاد شکاف و تزلزل در صفوف نیروهای مسلح را در دستور کار اصلی قرار داد. خیلی مهم است که مردم شیوه هایی را استفاده کنند که نیروهای مسلح و نیروهای سرکوب رژیم را دچار تردید و تزلزل کنند. اولا از طریق گسترداندن دامنه جنبش و ثانیا از طریق تبلیغاتشان….. 
لینک این مصاحبه

مصاحبه یوسف آبخون با محمدرضا شالگونی درباره سند سیاسی کنگره چهاردهم سازمان

سپتامبر 27, 2009

مصاحبه یوسف آبخون با محمدرضا شالگونی درباره سند سیاسی کنگره چهاردهم سازمان
قسمت اول