Archive for the ‘یوتیوپ’ Category

ویدئو کلیپ : سید خراسانی و شعیب ابن صالح زیر پای هم را خالی می کنند!

ژوئیه 11, 2011

این مصاحبه در دو بخش برای پخش در یوتیوب تنظیم شده است

ژانویه 7, 2010

ویدئو کلیپ :مصاحبه با محمد رضا شالگونی درباره اوضاع ایران – قسمت اول

ویدئو کلیپ :مصاحبه با محمد رضا شالگونی درباره اوضاع ایران – قسمت  دوم